Milion dětí se modlí růženec

15.10.2018 08:01

Dětský růženec se uskuteční ve farnosti Břest v pátek 19. října 2018 v 17:30 hodin před mší svatou. Zájemci mohou přijít na faru už v 16:30 hod.,
pro děti bude připravený program.Milion dětí se modlí růženec 2018.docx (244034)