Pobyt pro matky a dcery

22.08.2021 07:55

pro prohloubení jejich vztahu  připravovaný na faře v Cetechovicích, od 15.-16.10. 2021 je zrušen.