Rodinný život 4/2020 Krize mužství

Krize… Slovo, které se na nás v letošním roce v různých podobách valí ze všech stran. Známe krize ekonomické, krize manželské, krize víry, krizi středního věku. Zdá se, jako by všechno, co se na světě děje, čas od času nevyhnutelně zakolísalo. Krize se samozřejmě netýká jen finančních trhů, mnohem častěji, i když méně nápadně, postihuje i jednotlivce. Potkat může každého z nás. V aktuálním čísle časopisu se podíváme na krize z pohledu „našich“ mužů. Jak je vnímají, jak je prožívají a co jim pomáhá je překonat?

Co v tomto čísle najdete?

-          Nepostradatelný a trefný úvodník P. Karla Skočovského o krizi opravdových chlapů,

-          oblíbenou rubriku rozhovorů, ve které si povídáme o různých typech krizí např. s jáhnem Ladislavem Kincem, manželi Rakušanovými, P. Janem Rybářem nebo Romanem Jurečkou.

-          Mgr. Petra Kučerová nabídne v rubrice Téma návod jak přežít krizi vlastního muže. Seznámíme Vás s činností iniciativy Chlapi, která už dvacet let pomáhá s formací mužů.

-          V Anketě najdete zajímavé postřehy na dané téma od našich čtenářů.

-          Rubrika Vztahy a výchova opět přináší krátká zamyšlení Luboše Nágla a Magdalény Strejčkové o podobnosti mezi křížem a krizí.

-          Své místo v aktuálním čísle má také Poradna, kde se můžete zeptat na věci, které Vás v současnosti zajímají.

-          V Duchovním životě najdete kromě laskavé a osvědčené Babiččiny teologie také zamyšlení P. Norberta Žušky nad krizí duchovních povolání.

MUDr. Jitka Krausová Vás seznámí s inspirujícím životním příběhem manželů Micheletových, s P. Martinem Sklenářem pokročíme v objevování významu svátostí, tentokrát se zaměřením na kněžství.