Setkávání: 

Klub maminek všech věkových kategorií (i s dětmi) 

Maminky s dětmi jsou zvány zatím jedenkrát do měsíce na setkání do Centra  v dané pondělí v 9:30h. vždy je připraven program pro maminky i pro děti. Vstupné je 20,-Kč na materiál. Obcerstvení je vždy zajistěno.
 

Modlitby matek

Modlitby matek: modlíme se za své děti ve více skupinkách  na CPR,  po individ. domluvě účastnic. Pokud zakládáte novou skupinku Modliteb matek a nemáte se kde scházet, kontaktujte nás, nabízíme vám své prostory (děti, pro které nemáte hlídání,  si mohou hrát v herně).

Senioři

Senioři:  skupinka - Cvičení paměti - středy 9.00 - 11.00 h./ ,,učebna", vede MUDr. Mahdalová

Společenství seniorů - každý 2. čtvrtek v měsíci od 15:00,  nejbližší setkání 13.12.2018

 

 

2009 © Miroslav DOUBRAVA