Spolupracujeme

S katechetkou farnosti Břest Mgr. Markétou Matlochovou. Jednou za měsíc se setkávají děti na faře a dozvídají se o Ježíši.
1.11.2019