Cíle centra
 

„Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu."
(Všeobecná deklarace lidských práv; Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech)

Centrum pro rodinu v Kroměříži bylo zřízeno jako pobočka arcidiecézního Centra pro rodinný život v Olomouci.

Toto Centrum pro rodinu vytváří a podporuje aktivity, zaměřené na podporu křesťanské rodiny a rodinného života v děkanátu Kroměříž. Poslání děkanátního střediska je zejména:

 • podporovat prorodinné klima v děkanátě
 • podílet se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství
 • podílet se na přípravě snoubenců na manželství
 • vytvářet programy pro aktivity dětí, manželů a rodin
 • podporovat programy pro úplné i neúplné rodiny a jednotlivce
 • pomáhat manželům při zvládání možných krizových stavů v rodině
 • zprostředkovat poradenskou službu rodinám
 • poskytovat informační služby pro rodiny
 • podporovat programy a aktivity pro seniory

Program

 • Vzdělávací programy pro rodiče zaměřené na výchovu dětí
 • Podpora rodiny, manželství, mateřství
 • Přátelské setkání žen, besedy
 • Příprava na manželství
 • Akce pro celou rodinu
 • Pro maminky s dětmi v herně
 • Volnočasové aktivity pro děti, pro dospělé
 • Pro seniory
 • Programy pro školy
 • Zprostředkování poradenství

Informace o aktuálním programu najdete:

 • na nástěnce v předsíni kostela
 • ve farních listech kroměřížských farností
 • na webových stránkách farností
 • na našich webových stránkách


 

 

 •