Přípravy snoubenců v Kroměříži

 

Příprava na uzavření církevního sňatku probíhá v 8 setkáních. Nejprve je důležité domluvit se s knězem ve farnosti v místě svatby. Ten by s vámi měl probrat harmonogram setkání, které budou probíhat s ním. Je dobré se k přípravě přihlásit u kněze farnosti v místě svatby minimálně 4 měsíce předem. 

Další 4 setkání budete absolvovat s manželi- lektory.
 

Harmonogram kurzů 2023/2024 – začátek vždy v pondělí v 18.00 ve farní společenské místnosti v Kroměříži, Stojanovo nám. 6 (druhý vchod vlevo), tzv. Vikárka (u kostela sv. Mořice):

 

1.  turnus:

11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10.

2.  turnus:

16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11.

3.  turnus:

8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1.

4.  turnus:

26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3.

5.  turnus:

15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5.

6.  turnus:

27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6.

 

Začátek v září 2024: 9. 9. 2024

 

Zásady pro organizaci kurzu:
1. Přípravný kurz je nutné zahájit na setkání v pořadí prvním, jehož termíny jsou zvýrazněny v harmonogramu tučným písmem. Další témata však již nemusí být absolvována ve stejném turnusu kurzu.
2. Snoubenci se musí zúčastnit všech setkání kurzu společně, a to v plné délce.
3. Zpravidla jde o čtyři pondělní večery za sebou. Konání setkání je VŽDY nutné si ověřit u přednášejících telefonicky den předem, kontakty jsou uvedeny níže.
4. Prosíme o dochvilnost, nemůžeme začátek posunovat. Při pozdním příchodu již prosím počítejte spíše s účastí v následujícím běhu. Setkání obvykle trvá 60 až 100 min.
5. V případě, že se snoubenci nemohou z vážného důvodu účastnit setkání ve stanoveném termínu, mohou si dohodnout individuální termín s přednášejícími.

Témata a kontakty:
1.Úvod do kurzu, Já a moje rodina  - manželé Koblihovi / Kordíkovi tel. 736 522 814
2.Muž a žena, komunikace a konflikty -  Jana a Martin Dulavovi tel. 725 790 756
3.Sexualita a plánované rodičovství -  Marie a Martin Kvapilíkovi tel. 774 962 815
4.Víra a vztah k Bohu v manželství -  Hana a Vít Pořízkovi tel. 736 522 846

 

Od kněze obdržíte formulář, do kterého se zapisují a potvrzují jednotlivá setkání přípravy. Vyplněný formulář je nutné zpětně doložit knězi před svatbou. 

 

Individuální přípravy na CPR Studánka probíhají celoročně po domluvě. Neváhejte NÁS kontaktovat. 

NEBO

VÍKENDOVÁ PŘÍPRAVA -  celá příprava proběhne v rámci jednoho víkendu. Snoubenecký pár je povinen společně absolvovat jeden celý víkend. Více informací zde

 
NEBO