Přípravy snoubenců

 
Příprava na uzavření církevního sňatku probíhá v 8 setkáních. Nejprve je důležité domluvit se s knězem ve farnosti v místě svaby. Ten by s vámi měl probrat harmonogram setkání, které budou probíhat s ním. Další 4 setkání budete absolvovat na centru pro rodinu Kroměříži v termínech, které si můžete vybrat. Kurz je nutné zahájit účastí na prvním setkání - téma: Já a moje rodina. Další témata nemusí být absolvována v jediném turnusu, ale lze si vybrat. Od kněze obdžíte formulář, do kterého se zapisují a potvrzují jednotlivá setkání přípravy. Vyplněný formulář je nutné zpětně doložit knězi před svatbou. Je dobré se k přípravě přihlásit u kněze farnosti v místě svatby minimálně 4 měsíce předem. 
 

Kancelář farnosti Sv.Mořice je otevřena ve dnech :

 
Pondělí: 8:00−11:30 hod.;  13:00−16:00 hod.
Úterý: neúřední den
Středa: 8:00−11:30 hod.;  13:00−16:00 hod.

Čtvrtek: 8:00−11:30 hod.
Pátek: -----;  13:00−16:00 hod.

Kontakt: Tel./fax: 573 338 952    E-mail: svmoric@svmoric.net

Temíny  příprav snoubenců 2019/2020 - začátek vždy v pondělí v 18:00 v Děkanátním Centru pro rodinu v Kroměříži, Stojanovo nám 4/5 (za kostelem sv. Mořice):

1.turnus:  9.9.,16.9., 23.9., 30.9.

2.turnus:  14.10., 21.10., 4.11., 18.11.

3.turnus:  6.1.,13.1., 20.1., 27.1.

4.turnus:  24.2., 9.3.,16.3., 23.3.

5.turnus:  6.4., 20.4., 27.4., 4.5.

6.turnus:  25.5.,1.6., 8.6.,15.6.