1. 10. 2014 - středa v 17.00 h. zahájení kurzu ,,Efektivní rodičovství" - KER v Centru pro rodinu Kroměříž!

12.09.2014 12:35

Program pomáhá rodičům: jak lépe rozumět svým dětem * vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti * správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je * řešit konflikty a předcházet špatnému chování.

Kurz je postaven na ,,individuální psychologii" Alfreda Adlera (1870-1937) a jeho žáka a posléze kolagy Rudolfa Dreikurse (1897-1972).

Adlerovy myšlenky byly a jsou uplatněny v mnoha oblastech: * v manželství * v rodinách * v přátelství* mezi spolupracovníky. Slovo ,,individuální" používal ve smyslu jedinečnosti lidské bytosti, nedělitelné a tvořivé osobnosti.

R. Dreikurs, autor knihy ,,Děti: Těžký úkol", rozvíjel a šířil praktické aplikace adlerovské teorie. Ukázal, jak užití tří základních principů může zlepšit vztahy mezi lidmi: * společenský zájem * všeobecný respekt * povzbuzení.

Témata lekci jsou uvedena na našich stránkách v levo v MENU: kurz KER.

Zážitkově vedený program pro rodiče dětí různého věku (cca 2 - 15 let) s uzavřenou skupinou rodičů. V hodný také pro pěstouny, prarodiče, vychovatele, pedagogy. V lekcích jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a její aplikace do praktického života.

Kurz je znám po celém světě - www.efektivnirodicovstvi.cz.

Termíny a hod. setkání lze po dohodě upravit. celkem 9 pravidelných setkání -středy 17.00- 19.30 hod. Přihlášky tel: 736 522 814, cpr-kromeriz@seznam.cz

Účastníci kurzu KER získají osvědčení.

 - kurzovné 850,- Kč/osoba, 1150,-Kč/pár, maminky, které vychovávají děti sami 650,-Kč.

..................................................................................................................................................................................................................

24. 9. - středa 2014 v 17.00 hod., předchází tomuto kurzu,, Efektivní rodičovství" - KER -  ***Kavárna pro rodiče, s úvodní hodinou do kurzu KER, s DVD filmem ,, Cesta k pozitivnímu rodičovství".  Zde se dovíte blíže o kurzu a na základě toho  se můžete lépe rozhodnout, zda se kurz KER zúčastníte. Příspěvek dobrovolný.