18. 2. 2015 (středa) v 17.00 hod. kurz EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ - KER, 1. setkání!

06.02.2015 09:14

Zveme rodiče na zážitkově vedený program pro rodiče dětí různého věku (cca 2 - 15 let) s uzavřenou skupinou rodičů - 9. setkání. Program pomáhá rodičům: Jak lépe porozumět svým dětem * vést je k odpovědnosti a samostatnosti *  správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je * řešit konflikty a předcházet špatnému chování. V lekcích jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a její aplikace do praktického života.

Je postaven na individuální psychologii Alfréda Adlera (1870 - 1937), ve smyslu jedinečnosti lidské bytosti, nedělitelné a tvořivé osobnosti. Jeho myšlenky jsou uplatňovány v oblastech * manželství * v rodinách *v přátelství * mezi spolupracovníky.

Kurz je vhodný i pro prarodiče, pěstouny, pedagogy, vychovatele. učitele v mateřských školkách.

Kurzovné: 850,- Kč/osoba, 1150,- Kč/pár. Maminky, které vychovávají děti samy 650, Kč. Informace a přihlášky u lektorky kurzu, tel. 736 522 814 nebo na cpr-kromeriz@seznam.cz.

Kurzem Vás bude provázet certifikovaná lektorka: Helena Župková

Po absolvování kurzu je vydáno osvědčení o absolvování kurzu v počtu 25 hod.

11. 2. 2015 (středa) v 17.00 hod. jste zváni na Kavárnu pro rodiče v Centru pro rodinu s ÚVODNÍ HODINOU do kurzu EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ s DVD dokumentárním filmem ,,Cesta k pozitivnímu rodičovství". Toto setkání Vám pomůže k rozhodnutí, zda se kurzu účastnit.

*************************************************************************************************************

Podrobné informace o tématech kurzu a názory rodičů na kurz, kteří jej u nás v Centru pro rodinu Kroměříž absolvovali, najdete na našich internetových stránkách www.cpr-kromeriz.cz v MENU: Kurz Efektivní Rodičovstí

*************************************************************************************************************