Adventní setkávání dětí

13.12.2018 15:20
Každé adventní pondělí jsme se s dětmi setkávali u adventního věnce na faře v Břestu. Nechali jsme se inspirovat brněnským katechetickým centrem a písní "Rosu dejte, nebesa, shůry" i slovy proroka Izaiáše o tom, že "vyrazí výhonek z kořene Jesse" (srov. Iz 11,1-10). Do vázy jsme si ustřihli větvičky tzv. barborky a snažili se je (kromě vodou) "zalévat svými dobrými skutky". Na kapičkách jsme měli připravené úkoly a za každý splněný úkol se dětem na větvičce zazelenal lístek. Na setkáních jsme si vyprávěli o světcích daného období, o Svaté rodině, vyráběli jsme si adventní lampičky, zdobili perníčky pro kněze jako dárek od dětí (ty nám připravila jedna hodná maminka), hráli hry... Společně jsme se tak připravovali i těšili na oslavu narození Ježíška. Věříme, že tyto chvíle prožité u adventního věnce, i dobré skutky dětí, přispějí ke krásnému prožití Vánoc v jejich rodinách. Foto dcpr-km.rajce.idnes.cz/Adventni_setkavani_v_Breste_2018/