Arcidiecézní pouť rodin na sv. Hostýně 31.8.2019

19.06.2019 10:44

Srdečně zveme všechny rodiny na tradiční Arcidiecézní pouť rodin i setkání s naším arcipastýřem Janem Graubnerem. Přijďte se nechat povzbudit dalšími rodinami, dozvědět se něco nového o misiích i možnostech, jak žít "misijně" ve vlastních rodinách či farnostech, a v neposlední řadě také spolu poděkovat za prázdniny a poprosit za nadcházející školní rok.

Termín:

  • 31. srpna 2019
  • Svatý Hostýn

  PROGRAM:

- 10:15 mše svatá
 celebruje Mons. Jan Graubner
13:00 - 15:00 program pro děti, 
náctileté i rodiče a seniory

15:00 - modlitba růžence a závěrečné požehnání