Blahopřání

13.02.2017 15:40

Milí manželé,

vyprošujeme Vám Boží požehnání pro Váš život v manželství. Obchodní řetězce připomínají nákup květin, nejlepších sladkostí či dárků a my bychom si dovolili nabídnout něco duchovnějšího a hodnotnějšího – obnovení Vašeho manželského slibu, vzájemné odpuštění, důvěru a vděčnost.

Kéž se Vám daří prožívat každý den ve vzájemné blízkosti, souznění i radosti a neúnavně vytváříte krásné rodiny

na základě Vašeho manželského slibu.

Ať Vám Bůh, který je Láska, pomáhá na Vaší životní cestě.

 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ: 13. – 19. ÚNORA 2017

„Recept na dobré manželství“

www.tydenmanzelstvi.cz