Burning Square v Kroměříži

10.06.2016 08:52

Všichni jste zváni na akci s názvem "Burning Square (Hořící náměstí), která se koná na Velkém náměstí v sobotu 2. července 2016 od 14 - 20 hodin. Během programu budou koncerty křesťanských interpretů, možnost modlitby, poradenství. Součástí bude i program pro děti, "videostan" s svědectvími a výstava o lidské důstojnosti. Odpoledne bude završeno chválami a symbolickým zažehnutím svíček.

Více informací a plakátek:  www.fatym.com/view.php?nazevclanku=burning-square-v-kromerizi&cisloclanku=2016060022