Další setkání seniorů

28.10.2016 16:42

Setkání seniorů bude v měsíci listopadu dvakrát - ve čtvrtek 3.11. od 14.30 v Centru pro rodinu s tématem Prokazování skutků milosrdenství v  praxi , s texty sv. Faustyny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství. Týden nato, ve čtvrtek 10.11. 2016 od 14.30h jste srdečně zváni  na  setkání seniorů obou kroměřížských farností v klášteře u sester na Koperníkově ulici s hudebním  programem dětí z Církevní základní školy, posezením, písničkami  a občerstvením.