Devět prvních pátků

31.03.2016 14:02

Centrum pro katechezi Olomouc připravilo metodické materiály pro prvních devět pátků. Na následujícím odkaze jsou texty rozdělené pro menší děti, starší děti a dospělé: www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/duchovni-zivot/devet-prvnich-patku/.

Podle zjevení sv. Markétě Marii Alacoque se vypočítává dvanáct přislíbení Ježíšova Srdce, které dal Ježíš těm, kteří uctívají jeho Srdce.

1)Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
2)Udělím pokoj jejich rodinám.
3)Potěším je v utrpení.
4)Budu jim útěchou v životě, zvlášť ve smrti.
5)Vyleji hojné požehnání na jejich práci.
6)Hříšníci najdou v mém srdci pramen, nesmírný oceán milosrdenství.
7)Vlažní se stanou horlivými.
8)Horliví dospějí k velké dokonalosti.
9)Požehnám všechna místa, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Srdce.
10)Kněžím dám milost pohnout i nejzatvrzelejším srdcem.
11)Jména těch, kteří budou rozšiřovat tuto pobožnost, budou zapsány v mém Srdci a nikdy se z něho nevymažou.
12)Z hojnosti milosrdenství mého Srdce uštědří moje všemohoucí láska milost pokání na konci života těm, kteří přistoupí ke svaté zpovědi a svatému přijímání po devět prvních pátků. Nezemřou v moji nemilosti bez přijetí svatých svátostí. Devět přijímání na první pátky musí být nepřerušené.