DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU PRO RODINU - úterý 29. 1. 2013 od 10.00 - 18.00 h. / středa 30. 1. 2013 od 13.00 - 18.30 h.

02.01.2013 12:23

s nabídkou aktivit a programů. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !

Úterý 29. 1. 2013 - dopoledne nahlédnete do Šicí kavárny (kurzy šití) * od 13.30 h. Etická výchova ,,Já a moji kamarádi". Aktivita pro 1. 2. tř. ZŠ, šk. družinu - z programu Vstup do škol (je třeba se nahlásit) * v 16.00 h. se podíváte do kroužku keramiky (pro dospělé a děti) výtvarnice Dagmar Wykrentové * výstavka kroužků keramika a pletení košíčků (pedig), volný vstup s dětmi do útulné herny  - 29. a 30. 1. 2013.

Středa 30. 1. 2013 - 13.30 h. Charita, pomoc potřebným. Aktivita pro 1. - 3. tř. ZŠ. šk. družinu - z programu Vstup do škol (je třeba se nahlásit) * 17.00 h. úvodní hodina do kurzu Efektivní rodičovství - KER (www.efektivnirodicovstvi.cz) s DVD filmem ,,Pozitivní ridičovství", jež byl natočen pod záštitou M. Kocába - Stop násilí.

 

PŘÍJĎTE SE DOZVĚDĚT, CO BY VÁS ZAJÍMALO Z NABÍZENÝCH PROGRAMŮ CENTRA: Setkávání maminek na mateřské s dětmi v herně * kurz Manželské večery (cyklus setkání, jak vybudovat pěkné manželství) * kurz Přirozené plánování rodičovství (symptotermální metoda) * kurz Efektivní rodičovství - KER (www.efektivnirodicovstvi.cz) * programy pro neúplné rodiny * pro ženy v obtížných životních situacích * pastorálně terapeutické poradenství, manželské poradenství, rodinné, v obtížných životních situacích - zprostředkování s odborníky * Modlitby matek * setkávání seniorů * příprava snoubenců * vstupy do škol s tématy: (Vánoce, Velikonoce, Charita, Bible, sv. Václav, Cyril a Metoděj aj.), Etická výchova, Prevence šikany * kroužky: keramika, pletení košíčků (pedig), šicí kavárna (kurzy šití) * dílny pro chlapce * Děti pomáhají dětem - ,,Misijní dílny" * přednášky s odborníky * doučování M, F A ČJ.