Inspirace pro rodiče, učitele, katechety

10.01.2022 10:12

Centrum pro školy v Olomouci pořádá akreditované kurzy: nyní v online formě, nejbližší termín je

25. ledna 2022 Bible – základ naší kultury
17:00 až 19:00

Obsahem webináře je naučit lektory, jak představit nevěřícím dětem posvátnou knihu křesťanů a pomoci jim s orientací v ní.
Na konkrétních ukázkách děti pochopí, jak tato kniha ovlivnila naše hodnoty a tradice. 

Přihlášky a informace:
Mgr. Helena Polcrová
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého
Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc
polcrova.helena@ado.cz , 587 405 255

Témata a termíny (vždy 17-19h) dalších školení: 22. února 2022 Charita – pomoc potřebným,  8. března 2022 Poselství křesťanských Velikonoc,

 

29. března 2022 Velikonoční křesťanské tradice,  24. května 2022 Svatí Cyril a Metoděj – inspirace pro dnešní dobu