Jáhen Ladislav Kinc

09.11.2016 15:46

Po velmi zajímavých kázáních jáhna Ladislava Kince ve farnostech Břest, Chropyně a Kyselovice připravujeme spolu s farnostmi Morkovice, Prasklice a Pačlavice duchovní obnovu, která bude v Kulturním domě v Pačlavicích v sobotu 26. listopadu 2016.

 

Téma: MILOST na základě listu Efesanům aneb

křesťanská nauka a návod na dobrý život

 

Program v KD Pačlavicích:              

 

9:30      I. přednáška + rozjímání

11:00    II. přednáška + rozjímání

12:00    oběd, přestávka

13:00    III. přednáška + rozjímání        

14:00    odpovědi na dotazy

 

Program v kostele v Pačlavicích:

 

15:00    adorace v kostele, rozjímavý růženec, příležitost ke svátosti smíření

                        16:00    mše svatá v kostele v Pačlavicích

 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese famorkovice@ado.cz nebo

telefonicky 731 621 239 – P. Jan Ston. Cena za oběd a pronájem sálu 150,-Kč.