Kniha : "Manželství cesta ke svatosti"

22.09.2017 08:08

Centrum pro rodinný život spolu s časopisem RODINNÝ ŽIVOT pro Vás vydalo novou knihu s názvem: „MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI“ (Svatí manželé 20. století) od MUDr. Jitky KRAUSOVÉ, OV. Najdete v ní medailony 110 svatých manželů a kandidátů svatosti s datem úmrtí od roku 1950, z celého světa a ze všech sociálních vrstev od rolníků po světové vědce. Kniha má 364 stran a je šířena za cenu nákladů na vydání, které činí 200 Kč za kus. Je vám k dispozici na našem Centru nebo si ji můžete objednat telefonicky - mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250, -253 nebo e-mailem: rodina@arcibol.cz.

K zapůjčení je i v CPR-Kroměříž.