Křížová cesta rodin - v pátek 16.3. 2012 od 17.30 h, kostel Panny Marie Kroměříž

29.02.2012 14:33

MOTTO

Byly to naše nemoci, jež nesl,

naše bolesti na sebe vzal...

jeho rány nás uzdravily.

Srov. Iz 53,4-5

Zveme rodiny k modlitbě, z krze kterou si připomeneme Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás.