Křížová cesta rodin

03.03.2010 21:55

             MOTTO

Byly to naše nemoci, jež nesl,

naše bolesti na sebe vzal…

Jeho rány nás uzdravily.

                     Srov. Iz 53,4-5

 Centrum pro rodinu Kroměříž zve všechny na         

           Křížovou cestu rodin

 KDY: 14. března 2010 v 15 hod.

KDE: Kostel Panny Marie v Kroměříži

 Přijďte se připojit k modlitbě a skrz ni si připomenout Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás.