Křížové cesty pro rodiny

21.02.2019 16:43

V postní době pořádáme křížové cesty pro rodiny s dětmi.

Ve farnosti Chropyně - 10.3.2019 v 15h 

Ve farnosti Břest - 17.3.2019 ve 14:30h

Ve farnosti Žalkovice - 31.3.2019, čas bude upřesněn

Ve farnosti Hradisko - 14.4.2019 ve 14h

Vždy bude po křížové cestě následovat posezení s vyráběním na místní faře.

Všichni jsou srdečně zváni.