KURZ - EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ - KER od 15. 10. 2012 ( 8 setkání ) v Centru pro rodinu

06.09.2012 19:46

Milý rodiče. Zveme vás na zážitkově vedený program pro rodiče dětí různého věku. Kurz tvoří uzavřená skupinka rodičů , kde s polu s lektorem probírají v jednotlivých  dvouhodinových lekcích základní principy pozitivní výchovy a její aplikace do praktického života. Program pomáhá rodičům: lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování. Témata: V jakém duchu vychovávat * Vliv původní rodiny, sourozenecké konstalace * Proč děti zlobí * Povzbuzování nebo chvála * Zvládání emocí rodičů i  dětí * Komunikační techniky * Co volit místo trestu * Důslednost a řád dávají jistotu * Kde brát sebedůvěru.

Obsah kurzu by se mohl nazvat: Aneb jak se dá ve výchově postupovat jinak. Více na www.efektivnirodicovstvi.cz. Termíny setkání (termíny i čas setkání lze po dohodě se skupinou rodičů upravit, je možné i dopoledne): 15/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 26/11, od 17.00 - 19.00 hod.. Přihlášky od měsíce září do 8/10 2012. Lektor kurzu KER: helena Župková, tel.: 736 522 814. Cena kurzu: 600 Kč/osoba, 800 Kč/pár.  Přihlaste se prosím co nejdříve. 

Na vyžádání přepošleme plakátek kurzu KER na vaši email. adresu.