Luhačovice se vydařily + odkaz na fotky

28.09.2016 21:38

V sobotu 24. září 2016 jsme se s rodinami vypravili na výlet do Luhačovic. Ve vlaku jsme hráli seznamovací hru a čas nám rychle ubíhal. Po příjezdu jsme se vydali do kostela Svaté Rodiny, kde na nás čekal otec Jiří Orság se scholou a rodina Štěpánova.

Společně jsme směli prožít krásnou mši svatou v moderním kostele. Během kázání si děti mohly vyjímečně hvízdnout a otec Jiří nám vyprávěl, jak všichni Boží tvorové poslouchají Pána Boha. (V souvislosti s 1. čtením: Izaiáš 7,18 "V onen den hvizdem přivolá Hospodin mouchy z delty řeky egyptské a včely z asyrské země."). Vzpomenul na vlaštovky, které na pozdim sedávají na elektrických drátech a jako na povel odletí do teplých krajin - jak praví pranostika: Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení. Uvědomili jsme si, jak všechno v přírodě funguje, jak tvorové Pána Boha opravdu poslouchají. Také nám připomněl třetí bod z Desatera - pomni, abys den sváteční světil. Zamyslel se nad otázkou, jak by to vypadalo v kostelích, jak by praskaly ve švech, kdyby všichni lidé, kteří jsou pokřtění, přišli v neděli do kostela Pánu Bohu poděkovat za uplynulý týden a vyprosit si požehnání pro ten další... Děti od otce Jiřího dostaly po mši svaté malý dárek - píšťalku, která jim bude připomínat náš výlet, ale také to, že mají Pána Boha poslouchat. Kéž je to výzvou a povzbuzením i pro nás čtenáře, abychom na žádné nedělní bohoslužbě nechyběli.

Po mši svaté jsme si prohlédli bránu milosrdenství, která nám připomíná, že je rok Božího milosrdenství a sešli jsme se u křtitelnice, kde jsme si začali vyprávět o 7 pramenech, ze kterých na cestě životem smíme čerpat. Nás ten den čekala dlouhá trasa k přehradě, ale zamysleli jsme se i nad tím, co bychom potřebovali na pouť, která by trvala třeba 50 nebo 80 let... Ta pouť je vlastně náš život. A jak na výlet potřebujeme svačinu, pití, batůžek, dobré boty, v životě nám pro duchovní posilu pomáhají svátosti. Využili jsme některé luhačovické lázeňské prameny, osvěžili se u nich, ochutnali jsme je a u každého jsme si povídali o další svátosti. Prošli jsme kolonádu a kolem potůčku jsme Jurkovičovou alejí pokračovali až do sportovního areálu, kde jsme si zahráli minigolf. Po projití všech stanovišť jsme vrátili hůlky a míčky a pokračovali jsme k přehradě. Tam jsme se rozloučili se Štěpánovými a my jsme se vrátili do centra, abychom si načepovali Vincentku a koupili lázeňské oplatky. Na nádraží už na nás čekal vlak a cestou zpátky jsme si povídali, hráli hry a odpočívali unavení po náročné výpravě. Cesta rychle utíkala a my jsme vzpomínali, co krásného jsme prožili. Na fotky z výletu se můžete podívat na následujícím odkaze:

markitecka1.rajce.idnes.cz/Vylet_do_Luhacovic_24._zari_2016