Máte požehnaný dům?

10.01.2017 13:15

Nový rok je novým začátkem, chceme-li jej prožít dobře, je vhodné jej prožívat s Bohem, a proto na začátku tohoto roku chceme připomenout a nabídnout žehnání domů. Pokud byste měli zájem o požehnání svého domu, je možné se domluvit s Vaším knězem nebo kontaktovat nás (cprkromeriz@ado.cz), rádi požehnání zprostředkujeme.

Kněžské (i jáhenské) požehnání je dotekem samého Boha. Každý dostává podle míry své víry a důvěry. Když je požehnán dům, je to dar i šance zároveň. Měli bychom si být vědomi, že zlo má menší moc nad těmi, kteří spolupracují s tímto Božím požehnáním. Proto je i vhodné mít u sebe posvěcený předmět (např. medailku), dobré je mít doma i kropenku se svěcenou vodou a vždy se přežehnat a vzpomenout – tento dům je požehnán, chci zde podle toho žít. Když je dům vysvěcen, předpokládá se, že se v něm bude žít svatě – to znamená dávat si víc pozor a vyvarovat se toho, co je hříšné, snažit se víc šířit lásku a pokoj, častěji vzpomenout na Boha, který je Dárce všeho a obracet se k Němu skrze modlitbu.

Žehnání domů je svátostina, to znamená, že každý dostane tolik, nakolik o to stojí. Nejedná se tedy o magický úkon (není to nějaké zaříkávání), ale Boží účinná milost, která se projeví natolik, nakolik se s ní bude spolupracovat. Je-li to možné, je vhodné obnovovat žehnání domu 1x za rok. Pokud se člověk snaží žít tak, aby se i díky němu ve světě víc probouzelo dobro a aby obstál před Bohem, pak má v požehnaném domě větší sílu rozhodovat se pro dobro a odmítat zlo. Účinek požehnání je upevňován skrze modlitbu a dobré skutky.

Přejeme, ať se Vám v požehnaném domě letošní rok vydaří.