Mezinárodní den dětí 4. června 2012 od 13.30 hod.

25.05.2012 11:54

Zveme děti a rodiče k oslavě MDD na farní zahradu sv. Mořice (za nepříznivého počasí herna Centra).

Program: 14.00 - 15.00 h ,,VČELKA MÁJA" - cvičení dětí s rodiči pro správný psychomotorický vývoj dítěte od věku 3 měsíců do cca 4 let. Je určeno k rozvoji jemné a hrubé motoriky i rozumového, sociálního a citového vývoje dětí a celkové osobnosti formou hry, nauky, říkanek a písniček.

Cvičení vede odborně certifikovaná lektorka Marie Jankujová.( Vstup volný).

16.00 h - ,,Modlitby matek" modlíme se za své děti - seznámení maminek se založením skupinky / časté otázky a odpovědi na ně.