Milion dětí se modlí růženec

10.10.2015 15:29

Připojme se k milionu dětí, které se o Misijní neděli 18. října 2015 společně budou modlit růženec. Naše centrum pro rodinu se připojí k dětem ve farnosti Břest.
Modlitba není omezena jen na děti, připojit se k ní můžete v rodinách, společenstvích, ve školách i třeba samostatně za jednotu a pokoj na Zemi, pracovištích, v rodinách…
Myšlenka se zrodila v Jižní Americe, ve Venezuele roku 2005, kdy se několik žen v parku modlilo růženec. Spontánně se k nim připojila skupinka dětí, které se začaly modlit s nimi. Během modlitby se na těle modlících se lidí objevily lesklé částečky. Dámy vykřikly: „Ach, podívejte!“, ale chlapec je požádal: „Mohly byste být, prosím, potichu, my se modlíme.“
Iniciativa se nese v duchu výroku Otce Pia: „Když se milion dětí pomodlí růženec, ve světě zavládne mír.“
Cílem je, aby se každý rok 18. října v 9.00 hodin milion dětí z celého světa sjednotil v modlitbě růžence.