Misijní dílny ,, Děti pomáhají dětem", soboty 9. 3. 2013 a 16. 3. 2013 vždy 14.00 hod. - 16.00 hod.

01.03.2013 21:34

Zveme děti školního věku a menší děti za doprovodu rodičů na dílničky, kde budeme vyrábět věnečky a jiné dárkové předměty s velikonoční tématikou.

sobota 9. 3. 2013, 14.00 hod. - 16.00 hod. - pečení perníčků  v kuchyni na faře u kostela Panny Marie

sobota 16. 3. 2013, 14.00 hod. - 16.00 hod. - tvoření dárkových předmětů v Centru pro rodinu (za kostelem sv. Mořice)

Materiál hradí CPR.

Výrobky budou prodávány na misijním jarmarku 24. března 2013 na Květnou neděli po ranních mších sv. u kostela sv. Mořice. Výtěžek z prodeje bude zaslán na účet ,,Papežské misijní dílo".

Prosíme rodiče, aby povzbudili své děti k účasti.

Případné další informace na tel.. 736 522 814