Misijní dílny

03.03.2010 21:38

Zveme děti na misijní dílny - každou sobotu od 14 hod.

JEŽÍŠ je šťastný,že k nám přichází
jako PRAVDA,protože je vyřčena,
jako ŽIVOT,protože je žit,
jako SVĚTLO,protože je rozsvíceno,
jako LÁSKA,protože je milována,
jako RADOST,protože je dávána,
jako POKOJ,protože je šířen.
Matka Tereza

I tento rok budou probíhat v naší farnosti MISIJNÍ DÍLNY.Velikou inspirací nám mohou být slova Matky Terezy,která pro ni byla životním programem.I skrze más může JEŽÍŠ přijít mezi ty nejchudší a nejubožejší,protože PRAVDOU je ,že žijeme v blahobytu a můžeme pomoci.Že můžeme žít víru,která dává ŽIVOT.Že zažehneme plamínek SVĚTLA v životech jiných.Protože milujeme,můžeme poslat LÁSKU.Můžeme i dávat,a tím uděláme RADOST druhým.Žijeme v pokoji,i my dopřejme POKOJ.Pojďme žít víru a hlavně tomu učme své děti.Misijní dílny budou probíhat v prostorách Centra pro rodinu.