Na Velehrad putovaly děkanáty Kroměříž a Holešov

27.10.2016 13:23

V sobotu 15. října 2016 se na Velehradě uskutečnila pouť za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání.

Věřící z děkanátů Kroměříž a Holešov přijeli na pouť ke Svaté bráně, která je v letošním roce Božího milosrdenství mimořádně otevřená i v bazilice na Velehradě. Byla příležitost k modlitbě svatého růžence, k adoraci, přednášce, ke svátosti smíření a děti mohly vyrábět náramkové růžence a podívat se do kláštera sester svatého Cyrila a Metoděje. Pouť vyvrcholila slavením mše svaté, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner.

Jsme rádi, že jsme se směli povzbudit ve víře a vděčíme za krásná setkání s farníky z mnoha farností děkanátu Kroměříž, které doprovázeli naši kněží. Těšila nás též hojná účast rodin s dětmi, s nimiž jsme prožili čas v klášteře a musíme je pochválit za vzorné chování a velkou trpělivost při navlékání růženců.