Nabídka zájmových kroužků v Centru pro rodinu Kroměříž od 2. záříjového týdne 2015

04.09.2015 15:55

Keramická dílna pro dospělé - úterky od 16.00 hod.  - vede výtvarnice Dagmar Hajda tel" 606 729 639

Tvořivá šicí kavárna, kurz šití a ručních prací - vede Helena Župková tel: 777 865 704

Pletení z pedigu  - vede Mgr. Vladimíra Kapounková tel. 737 377 070

Doučování matematiky a fyziky pro 2. stupeň ZŠ a přijímací zkoušky - vede Mgr. Eva Vrtělová tel. 608 946 170