Pouť tatínků

30.04.2018 09:48

 

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

v úterý 1. května 2018 (státní svátek) zveme tatínky s dětmi na pouť do poutního kostela Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Pouť bude zahájena ve 14 hod. mší sv. celebrovanou Mons. Antonínem Baslerem (novým olomouckým pomocným biskupem). Od 15 hod. zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí, od 18 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Bližší informace u p. Petra Markoviče, tel.: 587 405 292, e-mail:  markovic@arcibol.cz.