Pouť za obnovu rodin děkanátů Kroměříž a Holešov, se zajištěním programu pro děti od 15 do 17 hodin

08.05.2017 16:45

V sobotu 20.5. se uskuteční pouť děkanátů Kroměříž a Holešov, tentokrát ve Štípě. Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí, které se ale vyplácí. Rodiče, kteří přijedou s dětmi, je mohou během růžence a adorace (tedy v od 15-17h) předat v 15 hodin před kostelem pracovnicím holešovského Centra pro rodinu. Během růžence a adorace budou děti v dobrých rukou v areálu kláštera, poté se rodiče děti opět převezmou, aby od 17 hodin mohli být společně na mši sv.