Povídání o Bibli

28.12.2016 14:54

V souvislosti s Dnem Bible a výstavou různých Biblí, biblických knih, atlasů a slovníků jsme se sešli na faře v Břestě s P. Jiřím a dětmi z náboženství. Děti měly možnost si prohlédnout mnoho různých vydání Bible - od obrázkových, přes cizojazyčné až po velmi staré. Někteří objevili i Bibli, kterou třeba mají doma nebo takovou, která by se jim líbila. Zkusili jsme v nich hledat různé úryvky a také se orientovat podle knih, kapitol a veršů. Řekli jsme si spoustu zajímavostí a připomněli si, že tato kniha není doma na to, aby se z ní utíral prach, ale abychom ji každý den brali do rukou a četli z ní. Kéž se nám to daří.