PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ - Kurz pro lektory (přihlášky do 14. 2. 2012).

02.02.2012 12:03

Centrum pro rodinný život Olomouc - rodina@arcibol.cz  nabízí vzdělávací kurz pro manželské páry, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat přípravou snoubenců na manželství. Kurz bude probíhat v Uherském Hradišti v Orlovně.

26. 2., 11. 3., 18. 3., 1. 4. 2012. Začátek 8.30 hod. mše svatá - závěr 16 hod..Zajištěno hlídání dětí. Kurz je pro účastníky zdarma.

Obsah kurzu: Seznámení s různými modely přípravy, s tématy, pohled církve na svátost manželství, kultura projevu aj..Kurz vychází ze směrnic ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR.

Přihlášky do 14. 2. 2012 na adrese: rodina@arcibol.cz, Alena Večeřová.  Kontaktujte také Centrum pro rodinu Kroměříž o vašem zájmu se kurzu účastnit - cpr-kromeriz@seznam.cz, tel.: 736 522 814.