Říjnová cestička k Bohu

01.10.2019 09:46

Měsíc říjen patří Panně Marii a modlitbě růžence - k tomu vás chceme zvláště povzbudit! Kromě toho nás papež František vyzývá abychom letos zvláště pamatovali také na misie. I to je výzva, kterou můžete uplatňovat nejen ve vzdálených končinách cizích světadílů, ale i ve vašich rodinách a farnostech. Kéž vám k inspiraci pomůže i naše říjnová cestička.

více na : www.rodinnyzivot.cz/?q=node/630#rckb2019