Rodinný život 4/2015

08.10.2015 16:15
Na našem děkanátním centru máte možnost nahlédnout do nového čísla časopisu Rodinný život, který se tentokrát věnuje tématu "synovství".
 
 
 
 
Co potřebují chlapci, aby se mohli stát skutečnými muži? Jak rozdílná je role otce a matky ve 
 
výchově syna? Začtěte se do nového čísla časopisu Rodinný život, které je věnováno tématu 
 
synovství.
 
V rozhovorech poodhalí Matouš Machů a Václav Kvapil své nejmilejší vzpomínky na 
 
„tvůrčí“okamžiky s tatínky, ocení otcovský vzor a popíší odlišnosti přístupu k výchově synů a 
 
dcer.
 
Kevin Leman představuje tři hlavní charakteristiky chlapeckého světa, kterými jsou 
 
soutěživost, ztřeštěnost a tvrdá hra. Maminky jsou zvány k porozumění a shovívavosti.
 
Nejlepším dědictvím, které mohou otcové svým synům poskytnout, je podpora a vlastní 
 
příklad při zvládání emocí a utváření zdravého názoru na sebe sama. 
 
Jaké to je, když kluci náhle vyrostou a mateřsko-synovský vztah je obohacen o novou, 
 
ochranitelskou rovinu, vypráví Magda Strejčková.
 
Představíme Vám knihu Pobořený chrám. Na základě osobního svědectví se zabývá vztahem 
 
věřících mužů k pornografii a překonáním této závislosti.
 
Paní Eva Muroňová zve k investici lásky v rámci širší lidské rodiny. Vždyť jsme všichni dětmi 
 
jednoho Boha. Anděl Cherubín dětem poví, jak krásně je v nebi a co právě teď dělají 
 
apoštolové.
 
V časopise nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc, 
 
podzimem vonící recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.
 
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské 
 
nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.