Setkání animátorů společenství seniorů

17.05.2017 11:10

Ve středu 24.5. se v Olomouci uskuteční setkání animáto rů společenství seniorů. Mohou přijet i ti  zájemci, u nichž ve farnosti takové společenství nemají a chtěli by pro seniory něco udělat. Na programu bude přednáška Zdravý senior, komentovaní prohlídka katedrály, mše sv. i podněty a diskuse u kávy a čaje. Bližší informace na tel.737619805 u Markéty Matlochové nebo na www. rodinný život.cz