Setkání zástupců seniorů Olomouc 21.11.2023

14.11.2023 09:59

Začínáme v 9:15 mší svatou v kapli sv. Anny u katedrály. Po jejím skončení se přesuneme na Arcibiskupský palác, kde bude program pokračovat přednáškou a prací ve skupinkách. Přednáška bude na téma Víra Abraháma a Sáry. Lektorkou je Bc. Marcela Řezníčková z Centra pro rodinný život. Po obědě bude možnost komentované prohlídky katedrály sv. Václava.

 
 
 

PROGRAM

 

 9:15  mše svatá v kapli sv. Anny

10:30 dopolední program – přednáška a diskuze ve skupinkách

12:30 Anděl Páně v arcibiskupské kapli na Arcibiskupském paláci

13:00 oběd v restauraci Svatováclavský pivovar (potřeba přihlásit předem)

14:00 odpolední program – komentovaná prohlídka katedrály

15:00 závěr