Srdečně zdravím všechny příznivce Centra pro rodinu Kroměříž

04.09.2015 16:11

Nastávajícím měsícem září 2015 po 6. letech předávám vedení CPR. Práce s rodinami mě velice těšila a chci tímto poděkovat všem našim  příznivcům programů a akcí, vedoucím kroužků, dobrovolníkům, farnosti Kroměříž, vedení Arcibiskupství Olomouc...

Přeji všechno dobré, aby se Vám dařilo.

Zdraví  Helena Župková