Středa 30. 1. 2013 v 17.00 h. film ,,Pozitivní rodičovství"

21.01.2013 19:47

Zveme rodiče v rámci - Dny otevřených dveří Centra pro rodinu na úvodní hodinu kurzu Efektivní rodičovství - KER (www.efektivnirodicovstvi.cz) s filmem ,,Pozitivní rodičovství", jež byl natočen pod záštitou M. Kocába - Stop násilí. Tato úvodní hodina, kde se seznámíte s obsahem celého kurzu, pomůže rodičům k rozhodnutí se na kurz přihlásit.

Kurz zahájíme ve středu 20. 2. 2013 v 17.00 hod. Kurz má 9 setkání (lekcí). Téma 1. setkání: *V jakém duchu vychovávat.

Jste srdečně zváni!