TÝDEN LETNÍCH AKTIVIT PRO DĚTI - 9.7. -- 13.7. 2012 v čase 8.00 h - 15.30 h

08.06.2012 07:23

Téma: Etické otázky každého dne ( Já a moji kamarádi * Já a moje rodina * Komunikace - mluvíme spolu a přitom se rádi máme),

sportovní, kulturní a výtvarné aktivity. Zveme děti školního věku do Centra pro rodinu: 8.00 hod. - 9.00 hod. příchod -- do 15.30 hod.

Příspěvek 850,-Kč / dítě. oběd na AG.

Přihkášení a zaplacení po tel. domluvě v kanceláři  Centra pro rodinu dle úředních hodin. Helena Župková tel.. 736 522 814