Učíme se koledy

01.12.2016 19:38

Milé děti, rodiče i prarodiče, krásným zvykem na Vánoce je zpívání koled. Kdo by si chtěl koledy zopakovat nebo se naučit nové, je zván do Centra pro rodinu (za kostelem sv. Mořice) v sobotu 3. prosince od 9 hodin. Znalost not není nutná. Během dopoledne se děti budou moci zapojit do výtvarné soutěže Vánoce v naší rodině. Výtvarné potřeby budou k dispozici.

 

Další příležitost bude v sobotu 3. prosince po večerní mši svaté v kostele Panny Marie, bohoslužba začíná v 18 hodin.

 

neděli 4. prosince se naučíme koledy během Mikulášské besídky, která začíná v 15.30 na faře u Panny Marie ve zpěvárně.

 

Akci finančně podpořilo Město Kroměříž.