Velehrad - pouť děkanátů Kroměříž a Holešov

12.10.2016 11:24

V roce Božího milosrdenství zve otec arcibiskup Jan Graubner děkanáty Kroměříž a Holešov na pouť ke Svaté bráně na Velehrad.

Pojeďme se svými blízkými v sobotu 15. října 2016 společně prosit za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání.

Program:

15 hodin: svatý růženec
16 hodin: adorace
17 hodin: mše svatá

Souběžný program pro děti: Možnost předání dětí 14. 45 - 15.00 hodin před bazilikou, zpět odevzdáme děti rodičům v 16.45 hod. opět před bazilikou.

Dospělí mohou využít přednášky od 15:00 hod. v sále kardinála Tomáše Špidlíka, SJ: P. Pavel Ambros: Zasmějme se s papežem Františkem – úsměvy do světa.