Víkend pro ženy: Rodinná mapa jako jedna z cest...

13.11.2017 07:52

Rodinná mapa jako jedna z cest k osobnímu růstu

je tématem víkendu pro ženy na sv. Hostýně v termínu 19.-21. ledna 2018. Je připraven  duchovní (mše sv., adorace, biblické tance...) i doplňkový program (výtvarné dílny).  Více informací na www.hranice.dcpr.cz nebo na telefonu 736 239 179.