Zdařilá akce: Seznamte se, prosím.

11.10.2016 15:08

O víkendu 7. - 9. října 2016 přijelo do Štítar 20 mladých lidí, kteří prožili společně duchovně - pracovně - seznamovací víkend. Ve vesnici v pohraničí udělali kus práce na faře - pomohli s prací na zahradě, se dřevem a v meziskladu časopisu Milujte se!. Pro tamní farníky bylo velikým povzbuzením, že mladí věřící věnovali svůj čas pomoci na faře a potěšilo je zapojení během nedělní bohoslužby do lektorské služby i krásný zpěv písní. Kromě práce vyrazili na 2 výlety v Podyjí - do Čížova na vyhlídku na rakouské městečko Hardegg a k Vranovské přehradě. Čas byl i na povídání a zpěv s doprovodem harmoniky či kytary. Veliké poděkování patří Lídě Kremláčkové, která měla celý víkend na starost, ale i všem účastníkům této akce.

Odkaz na článek s fotkami: www.fatym.com/view.php?nazevclanku=mladi-krestane-ve-stitarech&cisloclanku=2016100046