Spolupracovníci centra

Předmanželský kurz:

Manželé Kvapilíkovi   774 962 815

P. Pavel Lev Eliáš, OFM Cap   731 626 561

MUDr. Dana Rubanová   728 772 048

P. Mgr. Iosif Altman 731 076 324

Manželé Pořízkovi   736 522 846